Producenci
Regulamin

 

Regulamin sklepu www.gadzetydlamam.pl

STRONY TRANSAKCJI

 1. Podmiotem – zwanym dalej ”Klientem”, który może dokonać zakupów w sklepie internetowym gadzetydlamam.pl, zwanym dalej „Sklepem”, jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Klientem może być Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub podmiot niebędący konsumentem tj. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedającym dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie  Sklepu Internetowego  gadzetydlamam.pl a jednocześnie jego jedynym właścicielem jest firma ProParents Wojciech Kowalewski z siedzibą w Łodzi, ul. Sielanki 14, NIP: 5821531008, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwana dalej Sklepem.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego gadzetydlamam.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe oraz posiadają gwarancję producenta 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie można złożyć poprzez stronę www.gadzetydlamam.pl lub korzystając z aukcji internetowych na www.allegro.pl, jednocześnie zastrzegamy iż oferta sklepu gadzetydlamam.pl  i aukcji internetowych  allegro może się od siebie różnić zarówno ceną jak i ilością produktów.
 2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz na stronie www.gadzetydlamam.pl i zaakceptować niniejszy regulamin. Do złożenia zamówienia niezbędne jest dokonanie wyboru zamawianego towaru, jego ilości, sposobu płatności oraz dostawy.
 3. Zamówienia na stronie internetowej www.gadzetydlamam.pl mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Po złożeniu zamówienia strona internetowa automatycznie wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny; adres e-mail oraz nr telefonu,
  2. opis produktu ( np. ilość, kolor, itp.),
  3. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów podaną w kwocie brutto,
  4. cenę zamówienia (cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in. płatności i dostawy),
  5. sposób płatności,
  6. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,
  7. informację o prawie do rękojmi,

 

CENY

 1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich w kwotach brutto zawierających podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, chyba że co innego wynika z opisu.
 2. Podane ceny w każdej chwili mogą ulec zmianie w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Od chwili złożenia zamówienia cena danego produktu dla zamawiającego Klienta nie ulegnie zmianie.

 

FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru, za tzw. pobraniem. W przypadku wyboru tej formy płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wysłania przez Sklep do Klienta na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Płatność przed wysyłką towaru: przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą płatniczą  w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. W przypadku wyboru tych form płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu płatności na rachunek bankowy Sklepu lub otrzymania przez Sklep informacji od operatora płatności o poprawności wykonanej operacji.

 

DOWÓD ZAKUPU

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest rachunek lub na życzenie  Klienta faktura VAT.
 2. Jeśli faktura VAT wystawiona ma być na firmę, fakt ten należy zaznaczyć wraz z uzupełnieniem odpowiednich danych w procesie zakupu.

 

DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym gadzetydlamam.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Klient zwróci się z prośbą o wysyłkę za granicę i w drodze odrębnych ustaleń ze Sklepem uzgodni zasady i koszt takiej wysyłki
 2. Dostawy realizowane będą pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu do 3 dni roboczych od daty przystąpienia do realizacji zamówienia lub pocztą kurierską w ciągu do 3 dni roboczych od daty przystąpienia do realizacji zamówienia, chyba że inny termin dostawy widnieje w opisie danego towaru, przy czym zespół sklepu gadzetydlamam.pl dołoży wszelkich starań, aby okres ten skrócić do minimum. 
 3. Dostawy na terenie całego kraju realizowane są w oparciu o poniższy cennik:

Kurier:

 1. - Opłata za przesyłkę przy zapłacie przy pobraniu - 20 zł
 2. - Opłata za przesyłkę po przedpłacie: - 15 zł

Chyba, że oferta danego produktu stanowi inaczej.

Poczta Polska:

 • Przesyłka pocztowa po przedpłacie – 12 zł
 • Przesyłka pocztowa za pobraniem – 15 zł

Nie wysyłamy paczek za granicę. Wysyłki tylko na terenie Polski.

Chyba, że oferta danego produktu stanowi inaczej.

 1. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru na terenie miasta Łódź. W celu uzgodnienia tego sposobu realizacji zamówienia Klient przed złożeniem zamówienia poprzez formularz na stronie internetowej, powinien skontaktować się ze Sklepem pod adresem poczty elektronicznej: biuro@gadzetydlamam.pl w celu ustalenia czy istnieje możliwość osobistego odbioru towaru oraz jeśli odbiór osobisty jest możliwy to ewentualnego miejsca i terminu odbioru.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, , który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu drugiego, trzeciego i czwartego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  może zostać złożone na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Do przesyłki  jest również każdorazowo dołączany wzór formularza odstąpienia od umowy.
 1. W związku z odstąpieniem od umowy, koszty dostarczenia towaru Klientowi są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.  Sklep nie ponosi kosztów zwrotu rzeczy przez Klienta.
 1. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą.
 4. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 5. Każdy zakupiony towar w Sklepie jest fabrycznie nowy, okres gwarancji zależy od producenta danego towaru. Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji zgodnie z jej zapisami.
 6. Sklep nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

RĘKOJMIA

        Sklep jako Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec podmiotów nie   będących konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach  i w terminach określonych w Kodeksie cywilnym za wady (rękojmia).
 2. Reklamacje należy zgłosić pisemnie na adres: PROPARENTS Wojciech Kowalewski ul.Sielanki14; 92-605 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@gadzetydlamam.pl. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania ustosunkowując się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Administratorem danych osobowych sklepu gadzetydlamam.pl czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Klientów sklepu jest:

PROPARENTS Wojciech Kowalewski

Ul. Sielanki 14

92-605 Łódź

NIP 5821531008

REGON 101317026

Podanie danych osobowych przez Klienta a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

W celu dokonania zakupów w sklepie gadzetydlamam.pl Klient proszony jest o podanie danych osobowych, są one niezbędne do zrealizowania procesu zakupu .Wszelkie dane osobowe powierzone sklepowi przez Klienta są przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem oraz w zakresie na który Klient wyraził zgodę. 

Klient ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe znajdujące się  w profilu Użytkownika sklepu gadzetydlamam.pl. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile Klient nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sklepem.

Administrator sklepu gadzetydlamam.pl dokłada wszelkich starań aby dane osobowe Klientów były bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administrator sklepu gadzetydlamam.pl  PROPARENTS Wojciech Kowalewski.

Aby zarejestrować się w serwisie sklepu gadzetydlamam.pl potrzebne jest podanie adresu email oraz hasła. Jeśli Klient zdecyduje się dokonać zakupu w sklepie gadzetydlamam.pl powinien uzupełnić Pozostałe dane niezbędne do sfinalizowania procesu zakupu i wysyłki towaru w Panelu Klienta.

W celu rozpoznania oraz dostosowania się do potrzeb klienta Sklep gadzetydlamam.pl wykorzystuje technologię „cookies”. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony sklepu  gadzetydlamam.pl Administrator nie może zagwarantować jej poprawnego działania.

Klient dobrowolnie ma możliwość udostępnić administratorowi sklepu swój adres email w celu subskrypcji newslettera. Klient w dowolnym czasie ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji. Można to zrobić wpisując swój adres jeszcze raz w ramce w miejscu oznaczonym jako NEWSLETTER.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Sklep gadzetydlamam.pl kontaktuje się ze swoimi Klientami korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzysta z podanego przez Klienta numeru telefonu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu ze sklepem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje na temat oferty sklepu internetowego gadzetydlamam.pl  są zgodne z danymi katalogowymi lub ofertą producentów.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz może w każdym czasie żądać ich poprawienia lub usunięcia z bazy Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sklep. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym przez Sklep, jednak nie wcześniej niż w terminie 3 dni od daty opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Do realizacji zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu stosuje się dotychczasowe przepisy Regulaminu.
 5. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin
 6. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.gadzetydlamam.pl
 7. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 8. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl